Certifikace výrobků

Činnost našeho certifikačního orgánu je založena na úspěšné akreditaci Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pro následující rozsah akreditovaných činností.

Certifikační orgán č. 3025 akreditovaný podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013

Akreditace ČIA, Osvědčení č. 77/2022 platné do 28. 6. 2024

 • certifikace mechanických zábranných systémů
 • certifikace poplachových a tísňových systémů,
 • certifikace zařízení fyzického ničení nosičů informací nebo dat

Osvědčení zobrazíte zde: Osvědčení
Přílohu osvědčení zobrazíte zde: Příloha k osvědčení

Seznam norem TT zobrazíte zde: Seznam norem TT

Přihlášku k certifikaci stáhnete zde:

Přihláška ACOV

Přihláška ACOV

Application form ACB

Application form ACB


Vedení certifikačního orgánu

Ing. Martin Maryško
vedoucí certifikačního orgánu
+420 721 978 500


Certifikační schémata

Certifikační orgán č. 3025 vydává certifikáty podle následujících certifikačních schémat:
 • Certifikační schéma TT 1a/2020 – vychází ze schématu 1a podle ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení

Certifikát shody se vztahuje pouze na zkoušený a certifikovaný výrobek v rozsahu vpředu uvedeného normativního dokumentu či vyhlášky a jeho specifikace.

Neoprávněné nebo klamavé použití certifikátu může mít za následek jeho odnětí.

Certifikační orgán požaduje, aby držitel certifikátu vedl záznamy o stížnostech a opatřeních k nápravě, které se týkají certifikovaného výrobku a o těchto skutečnostech neprodleně informoval certifikační orgán.

Položky následně produkované nejsou tímto certifikátem pokryty.

 • Certifikační schéma TT 1b/2020 – vychází ze schématu 1b podle ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení

Tento certifikát shody je platný pouze na přesně identifikovaný výrobek, a to ve stavu, v jakém byla provedena jeho certifikace. Při jeho jakékoliv úpravě nebo narušení je certifikát neplatný.

 • Certifikační schéma TT 3/2020 – vychází ze schématu 3 podle ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a inspekci

Tento certifikát shody je platný pouze na přesně identifikovaný výrobek, a to ve stavu, v jakém byla provedena jeho certifikace. Při jeho jakékoliv úpravě nebo narušení je certifikát neplatný.

 • Certifikační schéma TT 5/2020 – vychází ze schématu 5 podle ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a dozoru systému řízení výroby

 

Informace pro klienty – zadavatele certifikace stáhnete zde:

Informace pro klienty

Povinnosti a závazky držitele certifikátu stáhnete zde:

Povinnosti a závazky držitele certifikátu

Obligations and liabilities of certificate holder


Zprostředkování Certifikace NBÚ

Naše společnost má uzavřenou smlouvu o akceptaci výsledků zkoušek s Národním bezpečnostním úřadem České republiky dle Zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

Národní bezpečnostní úřad vydává certifikáty, pouze na základě certifikátu shody vydaného akreditovaným certifikačním orgánem, pro následující technické prostředky:

 • mechanické zábranné prostředky
 • elektrická zámková zařízení a systémy pro kontrolu vstupů
 • zařízení elektrické zabezpečovací signalizace
 • tísňové systémy
 • zařízení fyzického ničení nosičů informací nebo dat

Více informací najdete na www.nbu.cz

Žádost o zprostředkování certifikace NBÚ stáhnete zde: Zmocnění NBÚ


© 2020 Trezortest - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |