Zkoušení

Činnost naší zkušební laboratoře je založena na úspěšné akreditaci Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pro následující rozsah akreditovaných činností.

Zkušební laboratoř č. 1095 akreditovaná podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Akreditace ČIA, Osvědčení č. 620/2020 platné do 21. 2. 2023

  • průlomové zkoušky
  • zkoušky životnosti
  • zkoušky odolnosti proti korozi, teplotě a vlhkosti
  • zkoušky funkčnosti
  • zkoušky bezpečnosti mechanických zábranných systémů a úschovných objektů
  • zkoušky zařízení fyzického ničení nosičů informací nebo dat

Osvědčení zobrazíte zde – Osvědčení
Přílohu osvědčení zobrazíte zde – Příloha k osvědčení

Přihlášku ke zkouškám stáhnete zde –


Vedení zkušební laboratoře

Ing. Kamil Maryško
vedoucí zkušební laboratoře
+420 602 653 373


© 2020 Trezortest - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |