O nás

Jsme soukromá firma působící přes 26 let na trhu. Poskytujeme komplexní služby v oblasti zkoušení, certifikace mechanických zábranných systémů včetně zařízení fyzického ničení nosičů informací nebo dat a certifikace poplachových tísňových systémů.

Naše akreditace prokazují, že zkušební laboratoř a certifikační orgán jsou odborně způsobilé objektivně a nezávisle vykonávat zkoušky a certifikaci v rozsahu předmětu akreditací. Vzhledem k tomu, že Český institut pro akreditaci je signatářem dohod o vzájemném uznávání výsledků akreditace, a proto jsou naše certifikáty vydávány v různých jazykových verzích a jsou mezinárodně uznávány (v zemích signatářů dohod o vzájemném uznávání výsledků akreditace).

Naše firma v rámci své odborné činnosti a povinností vyplývajících jí z norem ČSN EN ISO/IEC 17025 a ČSN EN ISO/IEC 17065 zastřešuje normalizační činnost pro oblast mechanických zábranných systémů. V rámci této gesce byla již zpracována řada norem například ČSN EN 1300:2005, ČSN EN 1143-1:2013, ČSN EN 1125:2008, ČSN EN 179:2008, ČSN EN 14846:2009.


Spolupráce

  • TESTALARM Praha s.r.o. – Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1172 pro poplachové zabezpečovací a tísňové systémy www.testalarm.cz
  • Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. – www.tzus.cz
  • Národní bezpečnostní úřad – www.nbu.cz
  • Standards Institution of Israel – www.sii.org.il

Členství

  • TNK 60 na ÚNMZ (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví)
  • Bezpečnostní sekce a Sekce kvality Hospodářské komory ČR
  • sdružení AAAO (Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací)
  • AZKS (Asociace zámkových a klíčových služeb ČR)
  • CMZS (Cech mechanických zámkových systémů ČR)
  • Evropská normalizační skupina CEN TC WG 263

Vedení společnosti

Ing. Kamil Maryško
jednatel a vedoucí zkušební laboratoře
+420 602 653 373

Ing. Petr Koktan
jednatel a vedoucí certifikačního orgánu
+420 603 439 580


© 2020 Trezortest - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |