Certifikace výrobků

Certifikace výrobků je prostředkem poskytujícím nezávislé ubezpečení a potvrzení shody vlastností výrobků s požadavky technických norem a jiných normativních dokumentů. Kromě zkoušení v akreditované laboratoři a porovnání vlastností výrobků s požadavky předpisů a technických norem obsahuje také dozor nad stabilitou kvality výroby certifikovaného výrobku po dobu platnosti certifikátu.


Rozsah našich služeb:

 • certifikace mechanických zábranných systémů
 • certifikace poplachových a tísňových systémů
 • certifikace zařízení fyzického ničení nosičů informací nebo dat

Na základě ustanovení příslušných norem a certifikačních pravidel jsou námi certifikované výrobky označovány certifikačními štítky a značkami, které poskytují údaje o jejich bezpečnostní třídě, technických parametrech a příslušné dokumentaci.

Jak lze námi certifikované výrobky identifikovat najdete zde...


Certifikace postup NBÚ

V souvislosti s novelou zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 412/2005 Sb.“) a následné novely prováděcí vyhlášky č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška č. 528/2005 Sb.“) je uváděna informace o změnách v certifikaci technických prostředku používaných pro ochranu utajovaných informací.

Novelou vyhlášky č. 528/2005 Sb. došlo k vypuštění možnosti vydávat certifikáty na základě prohlášení o stejném složení a provedení a dále byla zrušena certifikace u technických prostředků, které nejsou hodnoceny a zařazovány do tříd nebo stupňů. Jedná se technické prostředky uvedené v odst. 1) § 30 zákona č. 412/2005 Sb. pod písmeny d), f), g) a i) tj.:

 • speciální televizní systémy
 • zařízení elektrické požární signalizace
 • zařízení sloužící k vyhledávání nebezpečných látek nebo předmětů
 • zařízení proti pasivnímu a aktivnímu odposlechu utajované informace

Národní bezpečnostní úřad bude tedy vydávat certifikáty, pouze na základě certifikátu shody vydaného akreditovaným certifikačním orgánem, pro následující technické prostředky:

 • mechanické zábranné prostředky
 • elektrická zámková zařízení a systémy pro kontrolu vstupů
 • zařízení elektrické zabezpečovací signalizace
 • tísňové systémy
 • zařízení fyzického ničení nosičů informací nebo dat

Certifikace uvedených druhů technických prostředků se řídí pravidly v dokumentu – Certifikační postup NBÚ – aktualizace 2018

Součástí certifikačního postupu je aktualizovaná – Metodika zkoušení odolnosti cylindrických vložek proti „bumping“ metodě


Přihláška k certifikaci

Přihláška k (re)certifikaci

Application for testing and certification