Cylindrické vložky - klasifikační tabulka

Seznam certifikovaných výrobků « zpět na seznam certifikovaných výrobků

(certifikováno dle normy ČSN EN 1303:2016 čl. 7.2 až 7.9 tab. 4)

Zadavatel Certifikovaný výrobek - typ Číslo certifikátu Platnost do
Mul-T-Lock Technologies Ltd.
Cylindrická vložka MUL-T-LOCK typ INTEGRATOR

Poznámka:

certifikační schéma 1a podle ČSN EN ISO/IEC 17067:2014

pro klasifikaci podle ČSN EN 1303:2016 kap. 7

následovně

1 6 0 B 0 C 6 D
TT-274/2020 27.08.2023
Mul-T-Lock Technologies Ltd.
Cylindrická vložka MUL-T-LOCK typ MTL300

Poznámka:

certifikační schéma 1a podle ČSN EN ISO/IEC 17067:2014. stanoveným požadavkům pro klasifikaci podle EN 1303:2015 kap. 7 do

1 6 0 B 0 C 6 D
TT-284/2020 27.08.2023
DOM – TITAN d.d.
Bezpečnostní cylindrická vložka TITAN typ T250 v provedení: T250 – oboustranná vložka T250 – N+G – emergency T250 – půl vložka CVG T250 – s knoflíkem

Poznámka:

certifikační schéma 1a podle ČSN EN ISO/IEC 17067:2014.

podle ČSN EN 1303:2016 kap. 7

do

1 6 0 B 0 C 6 D
TT-248/2020 16.07.2023
DOM – TITAN d.d.
Bezpečnostní cylindrická vložka TITAN typ T200 v provedení: T200 – oboustranná vložka T200 – N+G – emergency T200 – půl vložka CVG T200 – s knoflíkem

Poznámka:

certifikační schéma 1a podle ČSN EN ISO/IEC 17067:2014.

podle ČSN EN 1303:2016 kap. 7

1 6 0 B 0 C 6 D
TT-247/2020 16.07.2023
Astron Yardeli Locks Ltd. Israel
Cylinders for locks type YARDENI XL (with regular key) type YARDENI SUPER XL (key with moving element) Design: Euro-profile double cylinder Euro-profile thumb turn cylinder Euro-profile single cylinder

Poznámka:

certification schema 1a according to EN ISO/IEC 17067:2013.

1 6 0 B 0 C 6 D
TT-193/2020 04.06.2023
SAS FOUSSIER – France
Security europrofile cylinder LM6 -double cylinder ,LM6-N+G-double cylinder with emergency function , LM6-half cylinder ,LM6-cylinder with knob ,
1 6 0 B 0 C 5 C
TT-86/2020 26.07.2021
Iseo Deutschland GmbH
Cylindrická vložka Gera 6500 mc typ PZ – euro-profilová vložka DZ – oboustranná vložka HZ – jednostranná vložka KZ – oboustranná vložka s knoflíkem včetně odvozené varianty R6 mc výrobce Iseo Deutschland GmbH Wiesestrasse 190, D-07548 Gera, Německo
1 6 0 B 0 C 5 D
TT-37/2020 30.01.2023
Rav-Bariach(08) Industries Ltd.
Cylinders for locks type 3LOCX High Security Cylinder Design: Double cylinder Euro and Euro Plus Profile Single cylinder Euro and Euro Plus Profile Thumb turn cylinder Euro and Euro Plus Profile
1 6 0 B 0 C 6 D
TT-1/2020 16.01.2023
UCEM sistems Španělsko
Cylinders for locks type UAB Design: Double cylinder Euro Profile
1 6 0 B 0 C 5 D
TT-59/2020 13.02.2023
Richter Czech s.r.o.
Cylindrická vložka EURO Plus včetně odvozených variant: oboustranná vložka půlvložka knoflíková vložka
1 5 0 B 0 0 3 0
TT-58/2020 13.02.2023
Rav-Bariach(08) Industries Ltd.
KeylocxTM Locking Cylinder, 7 pins Design: Double cylinder Euro and Euro Plus Profile Single cylinder Euro and Euro Plus Profile Double cylinder with knob Euro and Euro Plus Profile
1 6 0 0 0 C 5 D
TT-57/2020 13.02.2023
UrbanAlps Czech s.r.o.
Bezpečnostní cylindrická vložka Stealth Lock SK1001, SK1002, SK1003, SK1010, SK1020, SK1030 ,SK 1410 ,SK1420 , SK 1430 ,SK 1471,
1 6 0 B 0 C 6 D
TT-397/2019 13.06.2022
DOM – TITAN d.d.
Bezpečnostní cylindrická vložka TITAN typ 840 K66 v provedení: 840 K66 – oboustranná vložka 840 K66 N+G - emergency 848 K66 – půl vložka CVG K66 – s knoflíkem
1 6 0 B 0 C 6 D
TT-369/2019 03.10.2022
Mul-T-Lock Technologies Ltd.
Bezpečnostní cylindrická vložka MUL-T-LOCK Euro cylinder typ 7x7 C BS
1 5 0 B 0 C 2 0
TT-364/2019 19.09.2022
Mul-T-Lock Technologies Ltd.
Bezpečnostní cylindrická vložka MUL-T-LOCK Euro cylinder typ Integrator C BS
1 5 0 B 0 C 2 0
TT-365/2019 19.09.2022
ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o. (Rychnov nad Kněžnou)
Cylindrická vložka FAB 3000 Hd
1 6 0 B 0 0 6 D
TT-329/2019 28.09.2022
ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o. (Rychnov nad Kněžnou)
Cylindrická vložka FAB 2000 včetně odvozených variant: FAB 2001 – jednostranná vložka FAB 2002 – vložka s knoflíkem
1 6 0 B 0 0 6 D
TT-327/2019 28.09.2022
TOKOZ a.s.
: Cylindrická vložka TOKOZ PRO 400 v provedení: - oboustranná cylindrická vložka - jednostranná cylindrická vložka - oboustranná cylindrická vložka s olivou
1 6 0 B 0 C 6 D
TT-312/2019 08.08.2022
TOKOZ a.s.
Cylindrická vložka TOKOZ PRO 300 v provedení: - oboustranná cylindrická vložka - jednostranná cylindrická vložka - oboustranná cylindrická vložka s olivou
1 6 0 0 0 C 6 C
TT-311/2019 08.08.2022
Mul-T-Lock Technologies Ltd.
MUL-T-LOCK lock cylinder system CLASSIC Pro type STANDARD, type MODULAR
1 6 0 B 0 C 6 D
TT-293/2019 12.08.2022
Mul-T-Lock Technologies Ltd.
MUL-T-LOCK lock cylinder system INTERACTIVE+ type STANDARD, type MODULAR
1 6 0 B 0 C 6 D
TT-292/2019 20.05.2022
Mul-T-Lock Technologies Ltd.
MUL-T-LOCK typ CAMLOCK 22 a typ CAMLOCK 29
1 6 0 B 0 C 6 D
TT-291/2019 26.08.2022
Locking & Security Solutions Ltd. t/a Access2
Security europrofile cylinder Tigris X-AKT in design: Tigris X-AKT - double cylinder, Tigris X-AKT -N+G - with use N+G emergency, Tigris X-AKT - single cylinder, Tigris X-AKT - tumb turn cylinder
1 6 0 B 0 C 6 D
TT-219/2019 07.03.2022
UrbanAlps Czech s.r.o.
Cylinder Stealth Lock type SK1001, SK1002, SK1003, SK1010, SK1020, SK1030
1 6 0 B 0 C 6 D
TT-216/2019 13.06.2022
ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o. (Rychnov nad Kněžnou)
Cylindrická vložka FAB 100, FAB 200, FAB 300, FAB 3000, FAB 3000+CLIQ včetně bezpečnostního kování s krytem cylindrické vložky v TB 3 podle ČSN EN 1906:2012 a včetně odvozených variant viz příloha č. 1 v provedení: D – zúžený zub dle normy DIN, B - zvýšená odolnost proti násilnému napadení, P – prostupová spojka, RS – doraz na špici klíče, RSG – doraz na boku klíče, Hd – hřbetní drážka pro boční lamely, K – mosazný knoflík, Z – přestavitelný zub, SGHK – pro systém generálního a hlavních klíčů, „A“ až „Z“ – vzhledové a rozměrové modifikace bez vlivu na jejich konstrukci a kombinace

Poznámka:

Příloha č. 1 je nedílnou součástí certifikátu shody č. TT-95/2019

Cylindrická vložka FAB 100 včetně odvozených variant: FAB 101 – jednostranná vložka, FAB 102 – vložka s knoflíkem, včetně bezpečnostního kování s krytem cylindrické vložky v TB 3 podle ČSN EN 1906:2012, Cylindrická vložka FAB 200 včetně odvozených variant: FAB 201 – jednostranná vložka, FAB 202 – vložka s knoflíkem včetně bezpečnostního kování s krytem cylindrické vložky v TB 3 podle ČSN EN 1906:2012, Cylindrická vložka FAB 300 včetně odvozených variant: FAB 301 – jednostranná vložka, FAB 302 – vložka s knoflíkem včetně bezpečnostního kování s krytem cylindrické vložky v TB 3 podle ČSN EN 1906:2012, Cylindrická vložka FAB 3000 včetně odvozených variant: FAB 3001 – jednostranná vložka FAB 3002 – vložka s knoflíkem včetně bezpečnostního kování s krytem cylindrické vložky v TB 3 podle ČSN EN 1906:2012, Cylindrická vložka FAB 3000+CLIQ včetně odvozených variant: FAB 3001+CLIQ – jednostranná vložka FAB 3002+CLIQ – vložka s knoflíkem včetně bezpečnostního kování s krytem cylindrické vložky v TB 3 podle ČSN EN 1906:2012

1 6 0 B 0 0 4 A
TT-95/2019 21.03.2022
ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o. (Rychnov nad Kněžnou)
Cylinder FAB 200B including the derived variants, Cylinder FAB 300B including the derived variants, Cylinder FAB 3000B including the derived variants, the versions, see Annex 1

Poznámka:

Appendix 1 is an integral part of the certificate no. TT-91/2019

Cylinder FAB 200B including options derived by: FAB 201B – half cylinder, FAB 202B – knob cylinder

Cylinder FAB 300B including options derived by: FAB 301B – half cylinder, FAB 302B – knob cylinder

Cylinder FAB 3000B indluding options derived by: FAB 3001B – half cylinder, FAB 3002B – knob cylinder

in design: RS – stopper at the top of the key, RSG – stopper at side of the key, B – increased restistance to assault, Hd – dorsal groove for side plates, D – tapered tooth DIN, P – permeate clutch, Z – adjustable tooth, SGHK – General system and major keys, Numeric data – measures according to PNF, „A“ to „Z“ – visual and dimensional modifications without affecting their construction and combinations

1 6 0 B 0 0 4 C
TT-91/2019 21.03.2022
DOM – TITAN d.d.
Security europrofile cylinder TX300 in design: TX300 - double cylinder TX300 - N+G - double cylinder with emergency function TX300 - half cylinder TX300 - cylinder with knob
1 6 0 B 0 C 6 D
TT-83/2019 07.03.2022
Mul-T-Lock Technologies Ltd.
MUL-T-LOCK Eurocylinder type MT5+

Poznámka:

Certifikát shody je platný od 1. 1. 2019

1 6 0 B 0 C 6 D
TT-314/2018 01.01.2022
Mul-T-Lock Technologies Ltd.
MUL-T-LOCK Eurocylinder type MT5

Poznámka:

Certifikát shody je platný od 1. 1. 2019

1 6 0 B 0 C 6 D
TT-313/2018 01.01.2022
Mul-T-Lock Technologies Ltd.
MUL-T-LOCK Eurocylinder type 7x7BS

Poznámka:

Certifikát shody je platný od 1. 1. 2019

1 6 0 B 0 C 6 D
TT-312/2018 01.01.2022
IMPAR-B.P.
Security europrofile cylinder ARES in fulfilment: cylinder ARES - double cylinder, ARES N+G – with use N+G - emergency, ARES – single cylinder, ARES – tumb turn cylinder
1 5 0 B 0 C 5 D
TT-37/2018 16.11.2020
ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o. (Rychnov nad Kněžnou)
Cylindrická vložka typ Garrison
1 6 0 B 0 C 6 D
TT-24/2018 25.01.2021
DOM – TITAN d.d.
Bezpečnostní cylindrická vložka TITAN typ K5 a K55 v provedení: K5 a K55 – oboustranná vložka K5 a K55 – N+G – emergency K5 a K55 – půl vložka CVG K5 a K55 – s knoflíkem
1 5 0 B 0 C 5 D
TT-424/2017 16.11.2020
Mul-T-Lock Technologies Ltd.
Switch cylinder for elevator
1 6 0 B 0 C 5 0
TT-420/2017 16.11.2020
Metalurgica Cerrajera de Mondragon S. A.
Cylinders for locks type SCX Design: Double cylinder Euro Profile
1 6 0 B 0 C 6 D
TT-402/2017 16.11.2020
Metalurgica Cerrajera de Mondragon S. A.
Cylinders for locks type BPS and ix 6N Design: Double cylinder Euro Profile
1 6 0 B 0 C 5 D
TT-404/2017 16.11.2020
Metalurgica Cerrajera de Mondragon S. A.
Cylinders for locks type BPS and ix 6N Design: Double cylinder Euro Profile
1 6 0 B 0 C 5 D
TT-403/2017 16.11.2020
DOM – TITAN d.d.
Security europrofile cylinder i6 in design: i6 - double cylinder i6 - N+G - double cylinder with emergency function i6 - half cylinder i6 - cylinder with knob
1 6 0 B 0 C 5 C
TT-293/2018 26.07.2021
SL-Superlock Shiryonit Hosem Quality doors manufacturing Ltd.
Cylinders for locks Magnum Euro Profile Superlock series Design: Double cylinder, Double cylinder with knob, Half cylinder, Half cylinder with knob
1 6 0 B 0 C 6 D
TT-369/2018 20.09.2021
ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o. (Rychnov nad Kněžnou)
Cylindrická vložka FAB 1000 U4B včetně odvozených variant FAB 1001 U4B – jednostranná vložka FAB 1002 U4B – vložka s knoflíkem v provedení: B – zvýšená odolnost proti násilnému vniknutí Ns – s povrchovou úpravou Ni satén D – zúžený zub dle normy DIN P – prostupová spojka K – mosazný knoflík R1 – prodloužený klíč Z – přestavitelný zub „A“ až „Z“ – vzhledové a rozměrové modifikace bez vlivu na jejich konstrukci a kombinace uvedených
1 6 0 B 0 0 6 D
TT-486/2018 31.05.2021