Seznam certifikovaných výrobků

Skříňové trezory mobilní a určené k zazdění

(certifikováno dle normy ČSN EN 1143:2013)


Depozitní systémy

(certifikováno dle normy ČSN EN 1143-2:2014)


Trezory se základní bezpečností

(certifikováno dle normy ČSN 91 6012:2001)


Úschovné objekty (bezpečnostní trezorové schránky)

(certifikované dle normy ČSN EN 14450:2005)


Skříně na zbraně

(certifikováno dle normy ČSN EN 1143-1:2013 se zámkem třídy A podle ČSN EN 1300:2014)


Time trezory

(certifikováno dle normy ČSN EN 1143-1:2013)


Ocelové schránky

(certifikováno dle normy ČSN 91 6012:2001)


Konstrukce trezorových stěn

(certifikováno dle normy ČSN EN 1143-1:2013)


Trezorové dveře

(certifikováno dle normy ČSN EN 1143-1:2013)


Zámky s vysokou bezpečností

(certifikováno dle normy ČSN EN 1300:2014)


Okna, dveře, vrata a lehké obvodové pláště

(certifikováno dle normy ČSN EN 1627:2012)


Mříže a žaluzie

(certifikováno dle normy ČSN EN 1627:2012)


Dveřní kování, uzamykací systémy a jejich komponenty

(certifikováno dle normy ČSN EN 1627:2012)


Zámky a střelkové zámky

(certifikováno dle normy ČSN EN 12209:2004 čl. 4.2 tab. 2)


Zámky a střelkové zámky

(certifikováno dle normy ČSN EN 12209:2004)


Elektromechanicky ovládané zámky

(certifikováno dle normy ČSN EN 14846:2009)


Visací zámky a příslušenství visacích zámků

(certifikováno dle normy ČSN EN 12320:2013)


Vícebodové zámky

(certifikováno dle normy prEN 15685:2007)


Cylindrické vložky pro zámky - třida bezpečnosti související s klíčem

(certifikováno dle normy ČSN EN 1303:2016)


Cylindrické vložky pro zámky - třída odolnosti proti napadení

(třída odolnosti proti napadení dle normy ČSN EN 1303:2016)


Cylindrické vložky - osmimístný číselný kód

(certifikováno dle normy ČSN EN 1303:2016 čl. 7.2 až 7.9 tab. 4)


Mechatronické vložky

(certifikováno dle normy ČSN EN 15684:2013)


Nouzové dveřní uzávěry – únikové cesty

(certifikováno dle normy ČSN EN 179:2008)


Panikové dveřní uzávěry

(certifikováno dle normy ČSN EN 1125:2008)


Dveřní kování

(certifikováno podle kap. 4 normy ČSN EN 1906:2012)


Dveřní štíty, kliky a knoflíky

(certifikováno dle normy ČSN EN 1906:2012)


Doplňková uzamykatelná zařízení používaná při zabezpečení motorových vozidel

(certifikováno dle Metodického pokynu 010 06/97 ČAP)


Certifikované výrobky EZS


Zařízení fyzického ničení nosičů informací nebo dat

(certifikováno dle Vyhlášky č. 528/2005 Sb., Příloha č. 1)


Uzamykací systém dle NBÚ

(certifikováno dle normy ČSN EN 1627:2012)Obrázky mají pouze ilustrační charakter.