TT-68/2021

Zadavatel Certifikovaný výrobek - typ Číslo certifikátu Platnost do
ELDES, JSC

Certifikované výrobky EZS  | Seznam certifikovaných výrobků  | 

Bezdrátový dotykový panel typ EWKB5

Poznámka:

schématu 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014

podle ČSN EN 50131-3:2010  čl. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.5, 8.1.6, 8.3.1, 8.3.3, 8.3.3.1, 8.3.2, 8.3.3.2, 8.3.2.2.1, 8.3.3.3, 8.3.3.4, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.3.7, 8.3.9, 8.4.1, 8.4.1.2, 8.4.2, 8.5, 8.5.1, 8.6, 8.7.1, 8.7.2.1, 8.7.2.2, 8.9, 8.10, ČSN EN 50131-5-3 ed. 2:2017, ČSN EN 50131-6 ed. 3:2018, čl. 4.3.3.3, tab. 3 a 4, a ČSN EN 50131-1 ed. 2:2007/A1:2010/A2:2017 pro stupeň zabezpečení 2 a třídu prostředí I

 

TT-68/2021 11.02.2024