TT-55/2021

Zadavatel Certifikovaný výrobek - typ Číslo certifikátu Platnost do
Varnet s.r.o. Třebíč

Certifikované výrobky EZS  | Seznam certifikovaných výrobků  | 

Detektor otevření (magnetický kontakt) typ 3G-SM-70MET

Poznámka:

schéma 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014

podle ČSN EN 50131-1:2007 ed. 2, ČSN EN  50131-2-6:2009 v rozsahu certifikačního postupu NBÚ, příloha č. 3 pro stupeň zabezpečení 3 a třídu prostředí III

 

TT-55/2021 11.02.2024