TT-48/2021

Zadavatel Certifikovaný výrobek - typ Číslo certifikátu Platnost do
BOULIT s.r.o.

Okna, dveře, vrata a lehké obvodové pláště  | bezpečnostní třída 2  | 

Protipožární bezpečnostní dveře BOULIT B2 šířka 800 mm, 900 mm výška 1970 mm, 2100 mm jednokřídlové, ručně ovládané otevírané směrem do chráněného prostoru

Poznámka:

schéma 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014

podle ČSN P ENV 1627:2000 čl. 4.5 do bezpečnostní třídy 2

TT-48/2021 23.03.2024