TT-423/2017

Zadavatel Certifikovaný výrobek - typ Číslo certifikátu Platnost do
EFG CZ spol. s r.o.

Certifikované výrobky EZS  | Seznam certifikovaných výrobků  | 

Systém kontroly vstupu typ Aktion v sestavě – viz příloha č. 1

Poznámka:

pro stupeň zabezpečení 4 platí pouze v případě spolupráce systému kontroly vstupů s grafickou nadstavbou a třídu prostředí I, II a III – viz příloha č. 1

TT-423/2017 16.11.2020