TT-417/2019

Zadavatel Certifikovaný výrobek - typ Číslo certifikátu Platnost do
Metalsafe s.r.o.

bezpečnostní třída I  | 

Mobilní skříňový trezor typ MS 1

Poznámka:

schéma 5 podle ČSN EN ISO/IEC 17067:2014. podle ČSN EN 1143-1:2013 kap. 4 do bezpečnostní třídy I a splňuje požadavky certifikačního postupu NBÚ, příloha č. 1.1

 

 

TT-417/2019 14.11.2022