TT-417/2018

Zadavatel Certifikovaný výrobek - typ Číslo certifikátu Platnost do
Mul-T-Lock Technologies Ltd.

Uzamykací systém dle NBÚ  | Uzamykací systém typ 2  | 

Visací zámek Mul-T-Lock typ C-13

Poznámka:

uzamykací systém typ 2 – visací zámky podle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 528/2005 Sb. včetně odolnosti proti nedestruktivní metodě bumpingu určené pro otvorové výplně v RC 3 podle ČSN EN 1627:2012

TT-417/2018 18.10.2021