TT-381/2019

Zadavatel Certifikovaný výrobek - typ Číslo certifikátu Platnost do
H&B Group s.r.o.

Uzamykací systém typ 3  | 

Bezpečnostní cylindrická vložka typ STAR S100TM chráněna bezpečnostním kováním s krytem cylindrické vložky v TB 4 podle ČSN EN 1906:2012

Poznámka:

uzamykací systém typ 3 vyjma odolnosti proti nedestruktivní metodě bumpingu , podle Přílohy č. 1 kap. 2.2 k vyhlášce č. 528/2005 Sb. určený pro otvorové výplně v RC 4 podle ČSN EN 1627:2012

TT-381/2019 03.10.2022