TT-370/2019

Zadavatel Certifikovaný výrobek - typ Číslo certifikátu Platnost do
H&B Group s.r.o.

Uzamykací systém dle NBÚ  | Uzamykací systém typ 2  | 

: Bezpečnostní cylindrická vložka typ STAR 70S a STAR 60S v provedení: - oboustranná vložka - půlvložka - s knoflíkem - s BSZ spojkou - vložka přídavného zámku

Poznámka:

uzamykací systém typ 2 vyjma odolnosti proti nedestruktivní metodě bumpingu podle Přílohy č. 1 kap. 2.2 k vyhlášce č. 528/2005 Sb. určený pro otvorové výplně v RC 3 podle ČSN EN 1627:2012

TT-370/2019 03.10.2022