TT-355/2020

Zadavatel Certifikovaný výrobek - typ Číslo certifikátu Platnost do
UAB ELDES

Certifikované výrobky EZS  | Seznam certifikovaných výrobků  | 

Bezdrátová venkovní siréna typ EWS4

Poznámka:

schéma 5 podle ČSN EN ISO/IEC 17067:2014.

pro stupeň zabezpečení 2 a třídu prostředí IV podle ČSN EN 50131-1 ed. 2:2007/A1:2010/A2:2017, ČSN EN 50131-4 ed. 2:2019, ČSN EN 50131-5-3 ed. 2:2017

TT-355/2020 22.10.2023