TT-254/2020

Zadavatel Certifikovaný výrobek - typ Číslo certifikátu Platnost do
Residence Control EOOD

Certifikované výrobky EZS  | Seznam certifikovaných výrobků  | 

LTE komunikátor typ MQ03-LTE-M

Poznámka:

schéma 1a podle ČSN EN ISO/IEC 17067:2013

VYHOVĚL stanoveným požadavkům pro klasifikaci podle ČSN EN 50131-3:2010, ČSN EN 50136-1:2012, ČSN EN 50136-2:2014 ČSN EN 50131-10:2015, ČSN EN 50131-6:2018 ed. 3, ČSN EN 50131-5-3 ed. 2:2017, ČSN EN 50131-1 ed. 2:2007/A1:2010/A2:201 pro stupeň zabezpečení 2,  třídu prostředí II, SP2 (GSM), SP5 (LAN), DP3 (LAN+GSM) 4.

TT-254/2020 27.08.2023