TT-224/2019

Zadavatel Certifikovaný výrobek - typ Číslo certifikátu Platnost do
Sicurit CS spol. s r.o.

Certifikované výrobky EZS  | Seznam certifikovaných výrobků  | 

Výrobek: Duální bariéra typ EKODT100 včetně odvozené varianty EKODT50

Poznámka:

ČSN EN 50131-1:2007 ed. 2, ČSN CLC/TS 50131-2-9:2017,

ČSN EN 50131-2-4:2008v rozsahu certifikačního postupu NBÚ, příloha č. 3

pro stupeň zabezpečení 2 a třídu prostředí IV

TT-224/2019 13.06.2022