TT-202/2020

Zadavatel Certifikovaný výrobek - typ Číslo certifikátu Platnost do
FestTech, s.r.o.

Skříňové trezory mobilní a určené k zazdění  | bezpečnostní třída III  | 

Mobilní skříňový trezor typ WSC 0850R, výrobní číslo 305654 výrobce Wertheim Sicherheitssysteme GmbH, Wienerbergstrasse 21-25, A-1101 Wien, Rakousko

Poznámka:

certifikační schéma 1b podle ČSN EN ISO/IEC 17067:2014 podle ČSN EN 1143-1:2013 kap. 4 do bezpečnostní třídy III a splňuje požadavky certifikačního postupu NBÚ, příloha č. 1.1

TT-202/2020 04.06.2025