TT-17/2021

Zadavatel Certifikovaný výrobek - typ Číslo certifikátu Platnost do
SALTO Systems, S.L.

Uzamykací systém dle NBÚ  | Uzamykací systém typ 2  | 

Elektronická cylindrická vložka SALTO GEO a SALTO NEO v provedení: - jednostranná kontrola - oboustranná kontrola - půlvložka (jednostranná kontrola)

Poznámka:

schéma 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014

uzamykací systém typ 2 podle Přílohy č. 1 kap. 2.2 k vyhlášce č. 528/2005 Sb. určený pro otvorové výplně v RC 3 podle ČSN EN 1627:2012 .Výsledky tohoto certifikačního protokolu se týkají pouze shora uvedeného certifikovaného výrobku.

TT-17/2021 14.01.2024