TT-60/2021

Zadavatel Certifikovaný výrobek - typ Číslo certifikátu Platnost do
ELDES, JSC

Certifikované výrobky EZS  | Seznam certifikovaných výrobků  | 

Ethernetový komunikátor typ ELAN3-ALARM

Poznámka:

schéma 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014

podle ČSN EN 50131-3:2010, čl. 8.7.1, 8.7.2.1, 8.7.2.2, 8.7.2.3, 9 a 10 ČSN EN 50136-1:2012, ČSN EN 50136-2:2014 ,ČSN EN 50131-10:2015, ČSN EN 50131-1 ed. 2:2007/A1:2010/A2:2017, pro stupeň zabezpečení 2,  třídu prostředí II, kategorie SP5 (LAN)

TT-60/2021 11.02.2024