TT-29/2021

Zadavatel Certifikovaný výrobek - typ Číslo certifikátu Platnost do

Certifikované výrobky EZS  | Seznam certifikovaných výrobků  | 

Ústředna s LAN komunikátorem typ JA-14K včetně odvozených variant: 14K, PANEL1, 9000Z

Poznámka:

schéma 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014

podle ČSN EN 50131-1:2007 ed. 2, ČSN EN 50131-6:2018 ed. 3 ČSN EN 50136-1:2012, ČSN EN 50131-5-3 ed. 2:2017, ČSN EN 50131-3:2010, ČSN EN 50136-2:2014, ČSN EN 50131-10:2015 pro stupeň zabezpečení 2, třídu prostředí II a kategorie SP2 – SP5 (LAN); DP2*, DP3 *** Splňuje DP2 při instalaci komunikátoru typu JA-190X – Certifikát shody č. TT-254/2018. ** Splňuje DP3 při instalaci komunikátoru typu JA-190Y – Certifikát shody č. TT-30/2021.

TT-29/2021 28.01.2025