X. Požadavky a zkoušky zámků na únikových východech – jednodenní školení (rozsah – 8 vyučovacích hodin)

Jednodenní školení

  1. ČSN EN 14846 – Stavební kování – Zámky a střelkové zámky – Elektromechanicky ovládané zámky a zapadací plechy – Požadavky a zkušební metody
  2. prEN 15684 – Stavební kování – Mechatronické vložky – Požadavky a zkušební metody
  3. zkoušení mechatronických souprav – kování – zámek – vložka – finger