VIII. Požadavky a zkoušky zámků na únikových východech (rozsah – 8 vyučovacích hodin)

Jednodenní školení

  1. ČSN EN 179 – Stavební kování – Nouzové dveřní uzávěry ovládané klikou nebo zařízením s tlačnou plochou pro používání na únikových cestách – Požadavky a zkušební metody – rozbor
  2. ČSN EN 1125 – Stavební kování – Panikové dveřní uzávěry ovládané horizontálním madlem pro používání na únikových cestách – Požadavky a zkušební metody – rozbor
  3. informace k prEN 13637 – elektricky řízené únikové systémy pro používání na únikových cestách
  4. informace k prEN 13633 – elektricky řízené panikové únikové systémy