VII. Úschovné objekty, mechanické a elektronické zámky – dvoudenní školení (rozsah – 16 vyučovacích hodin)

Dvoudenní školení

1. Úschovné objekty

 1. Vývoj úschovných objektů
 2. Rozdělení úschovných objektů – základní konstrukce
 3. Normativní požadavky
 4. Zkoušky průlomové odolnosti
 5. Certifikační proces úschovných objektů

2. Zámky se zvýšenou bezpečností

 1. Vývoj zámkových mechanizmů
 2. Rozdělení zámků – základní konstrukce
 3. Mechanické zámky
 4. Elektronické zámky
 5. Biometrické zámky
 6. Uzavírací zařízení trezorů – závorové mechanizmy
 7. Pasivní zabezpečovací prvky závorových mechanizmů
 8. Normativní požadavky – ČSN EN 1300
 9. Zkoušení a třídy bezpečnosti zámků dle ČSN EN 1300