VI. Otvorové výplně – bezpečnostní dveře (rozsah – 8 vyučovacích hodin)

Jednodenní školení

  1. Vývoj zabezpečování otvorových výplní
  2. Normy pro zkoušení otvorových výplní
  3. Základní typologie bezpečnostních dveří
  4. Metody otevírání bezpečnostních dveří
  5. Možnosti ochrany bezpečnostních dveří proti jejich překonání
  6. Směry zvyšování ochrany bezpečnostních dveří a pojem mechatronika