V. Jak si chránit svůj majetek – zabezpečení bytů a objektů – dvoudenní školení (rozsah – rozsah 16 vyučovacích hodin)

Dvoudenní školení

První den

 1. Mechanické zábranné systémy – základní pojmy, názvosloví
 2. Normalizační základna pro MZS
 3. Bezpečnostní požadavky na MZS – bezpečnostní třídy, třídy bezpečnosti a jak se orientovat
 4. Základní způsoby překonávání MZS – informace
 5. Jak použít jednotlivé MZS v praxi
 6. Zásady správné montáže MZS

Druhý den

 1. Trezorové hospodářství základní pojmy, názvosloví
 2. Normalizační základna pro trezory a ZVB
 3. Jak si zvolit správný trezor
 4. Poplachové systémy (EZS) + CCTV – základní pojmy, názvosloví
 5. Normalizační základna pro PS – EZS + CCTV
 6. Zásady správné aplikace PS – EZS a CCTV – dohledová centra