IX. Technické požadavky pro zabezpečení přechovávaných střelných zbraní a střeliva – jednodenní školení (rozsah – 8 vyučovacích hodin)

Jednodenní školení

  1. Normativní podklady pro úschovu zbraní a střeliva
  2. Zákon o střelných zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb.
  3. Nařízení vlády č. 503/2005 Sb., kterým se mění Nařízení vlády č. 338/2002 Sb.
  4. Nařízení vlády č. 347/2003 Sb.
  5. Informace o konstrukci, technických parametrech a zkoušení úschovných objektů