IV. Destruktivní překonávání cylindrických vložek (rozsah – 8 vyučovacích hodin)

Jednodenní školení

  1. Mechanické zábranné systémy – destruktivní překonávání cylindrických vložek.
  2. Rozdělení cylindrických vložek podle konstrukce – názvosloví a základní požadavky,
  3. Funkce cylindrických vložek
  4. Demontáž a montáž cylindrických vložek
  5. Nedestruktivní otevření zámku pro cylindrickou vložku
  6. Destruktivní překonání cylindrické vložky – rozlomení
  7. Destruktivní překonání cylindrické vložky – vytržení
  8. Destruktivní překonání cylindrické vložky – odvrtání

Poznámka: Jedná se o tematické okruhy obsahu školení. Podle znalostí a požadavků účastníků školení mohou být některá upřednostněna či upozaděna.