III. Nedestruktivní otevírání cylindrických vložek (rozsah – 8 vyučovacích hodin)

Jednodenní školení

  1. Rozdělení cylindrických vložek podle konstrukce – názvosloví a základní požadavky,
  2. Funkce cylindrických vložek
  3. Demontáž a montáž cylindrických vložek
  4. Otevírání cylindrických vložek – klíč pootočen
  5. Otevírání cylindrických vložek – systém picking a raking
  6. Otevírání cylindrických vložek – elektropick
  7. Otevírání cylindrických vložek – pistolpick
  8. Otevírání cylindrických vložek – systém Bump – Key
  9. Informace o impressioningové technice, otiskovací technice a další

Poznámka: Jedná se o tematické okruhy obsahu školení. Podle znalostí a požadavků účastníků školení mohou být některá upřednostněna či upozaděna.