O společnosti

Společnost TREZOR TEST s r.o. je soukromá firma poskytující komplexní služby v oblasti zkoušení a certifikace mechanických zábranných systémů a certifikace poplachových tísňových systémů.

Společnost v rámci své odborné činnosti a povinností vyplývajících jí z norem ČSN EN ISO/IEC 17025 a ČSN EN ISO/IEC 17065 zastřešuje normalizační činnost pro oblast mechanických zábranných systémů. V rámci této gesce byla již zpracována řada norem například ČSN EN 1300:2005, ČSN EN 1143-1:2013, ČSN EN 1125:2008, ČSN EN 179:2008, ČSN EN 14846:2009 a řada dalších.

Naše společnost je členem TNK 60 na ÚNMZ (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví), Bezpečnostní sekce a Sekce kvality Hospodářské komory ČR, sdružení AAAO (Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací), AZKS (Asociace zámkových a klíčových služeb ČR), CMZS (Cech mechanických zámkových systémů ČR) a evropské normalizační skupiny CEN TC WG 263.


Činnost společnosti je založena na úspěšné akreditaci Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. www.cai.cz pro následující rozsah akreditovaných činností:

Zkušební laboratoř č. 1095 akreditována podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

  • zkoušky zařízení fyzického ničení nosičů informací nebo dat
  • průlomové zkoušky
  • zkoušky životnosti
  • zkoušky odolnosti proti korozi, teplotě a vlhkosti
  • zkoušky funkčnosti
  • zkoušky bezpečnosti při funkci mechanických zábranných systémů a úschovných objektů

Příloha k osvědčení č. 620/2020 – rozsah akreditace


Certifikační orgán č. 3025 akreditovaný podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013

  • certifikace mechanických zábranných systémů z hlediska bezpečnosti a odolnosti proti požáru
  • certifikace poplachových a tísňových systémů
  • certifikace zařízení fyzického ničení nosičů informací nebo dat

Příloha k osvědčení č. 781/2020 – rozsah akreditace


Naše akreditace prokazují, že zkušební laboratoř a certifikační orgán jsou odborně způsobilé objektivně a nezávisle vykonávat zkoušky a certifikaci v rozsahu předmětu akreditací viz www.cai.cz. Vzhledem k tomu, že Český institut pro akreditaci je signatářem dohod o vzájemném uznávání výsledků akreditace, a proto jsou naše certifikáty vydávány v různých jazykových verzích a mezinárodně uznávány (v zemích signatářů dohod o vzájemném uznávání výsledků akreditace).


Kromě uvedené akreditace má společnost TREZOR TEST s r.o. uzavřenou smlouvu o akceptaci výsledků zkoušek s NÁRODNÍM BEZPEČNOSTNÍM ÚŘADEM ČESKÉ REPUBLIKY www.nbu.cz dle Zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.


Vedení společnosti:

Ing. Kamil Maryško
vedoucí zkušební laboratoře
+420 602 653 373

Ing. Petr Koktan
vedoucí certifikačního orgánu
+420 603 439 580