O společnosti

Společnost TREZOR TEST s r.o. je soukromá firma, založená předními českými odborníky 15. února 1994, poskytující komplexní služby v oblasti certifikace a zkoušení mechanických zábranných systémů a poplachových tísňových systémů.

Činnost společnosti je založena na úspěšné akreditaci Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. www.cai.cz pro následující rozsah akreditovaných činností:


Zkušební laboratoř č. 1095 akreditována podle ČSN EN ISO/IEC 17025

  • zkoušky zařízení fyzického ničení nosičů informací
  • průlomové zkoušky
  • zkoušky životnosti
  • zkoušky odolnosti proti korozi, teplotě a vlhkosti
  • zkoušky funkčnosti
  • zkoušky bezpečnosti při funkci mechanických zábranných systémů a úschovných objektů

Příloha k osvědčení – Zkušební laboratoř č. 1095


Certifikační orgán č. 3025 akreditovaný podle ČSN EN ISO/IEC 17065

  • certifikace mechanických zábranných systémů z hlediska bezpečnosti a odolnosti proti požáru
  • certifikace poplachových a tísňových systémů
  • certifikace zařízení fyzického ničení nosičů informací nebo dat

Příloha k osvědčení – Certifikační orgán č. 3025


Naše akreditace prokazují, že zkušební laboratoř a certifikační orgán jsou odborně způsobilé objektivně a nezávisle vykonávat zkoušky a certifikaci v rozsahu předmětu akreditací viz www.cai.cz. Vzhledem k tomu, že Český institut pro akreditaci je signatářem dohod o vzájemném uznávání výsledků akreditace, a proto jsou naše certifikáty vydávány v různých jazykových verzích a mezinárodně uznávány (v zemích signatářů dohod o vzájemném uznávání výsledků akreditace).


Kromě uvedené akreditace má společnost TREZOR TEST s r.o. uzavřenou smlouvu o akceptaci výsledků zkoušek s NÁRODNÍM BEZPEČNOSTNÍM ÚŘADEM ČESKÉ REPUBLIKY www.nbu.cz dle Zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.


Informace a dotazy:

Ing. Kamil Maryško
vedoucí zkušební laboratoře
+420 602 653 373

Ing. Petr Koktan
vedoucí certifikačního orgánu
+420 603 439 580