TT-42/2020

Zadavatel Certifikovaný výrobek - typ Číslo certifikátu Platnost do
Saint-Gobain Construction Products CZ a. s. Divize Rigips

Okna, dveře, vrata a lehké obvodové pláště  | bezpečnostní třída RC 3  | 

: Bezpečnostní předstěna spřažená 3.21.08 R3

Poznámka:

dle schématu 5 ,pro klasifikaci podle ČSN EN 1627:2012 kap. 4 do bezpečnostní třídy RC3                                                                   a je ve shodě s certifikačním postupem NBÚ, příloha č. 1.2

TT-42/2020 28.02.2023