TT-390/2020

Zadavatel Certifikovaný výrobek - typ Číslo certifikátu Platnost do
Iseo Deutschland GmbH

Uzamykací systém dle NBÚ  | Uzamykací systém typ 2  | 

Cylindrická vložka ISEO typ F6 Extra

Poznámka:

schéma 1a podle ČSN EN ISO/IEC 17067:2014. uzamykací systém typ 2 odolnost proti nedestruktivní metodě bumpingu nebyla hodnocena podle Přílohy č. 1 kap. 2.2 k vyhlášce č. 528/2005 Sb. určený pro otvorové výplně v RC 3 podle ČSN EN 1627:2012

 

TT-390/2020 12.11.2023