TT-374/2020

Zadavatel Certifikovaný výrobek - typ Číslo certifikátu Platnost do
UAB Trikdis

Certifikované výrobky EZS  | Seznam certifikovaných výrobků  | 

Mobilní komunikátor typ G16 včetně odvozené varianty G16 2G, G16 3G, G16 4G

Poznámka:

schéma 1a podle ČSN EN ISO/IEC 17067:2014.

podle ČSN EN 50131-10:2015, ČSN EN 50136-1:2012, ČSN EN 50136-2:2014 ČSN EN 50131-1 ed. 2:2007/A1:2010/A2:2017 pro stupeň zabezpečení 4*  třídu prostředí II, SP2 (SMS), SP5 (GPRS)

TT-374/2020 12.11.2023