TT-342/2020

Zadavatel Certifikovaný výrobek - typ Číslo certifikátu Platnost do
TRESORAG-FIRESAFE s.r.o.

Skříňové trezory mobilní a určené k zazdění  | bezpečnostní třída I  | 

: Mobilní skříňový trezor typ TLA 1, TLA 2, TLA 3, TLA 4, TLA 5, TLA 6, TLA 7, TLA 8, TLA 9, TLA 10, TLA 11, TLA 12, TLA13, TLA 14, TLA 15

Poznámka:

schéma 5 podle ČSN EN ISO/ IEC 17067:2014 podle ČSN EN 1143-1:2013 kap. 4 do bezpečnostní třídy I a splňuje požadavky certifikačního postupu NBÚ, příloha č. 1.1

TT-342/2020 22.10.2023