TT-331/2020

Zadavatel Certifikovaný výrobek - typ Číslo certifikátu Platnost do
ANeT – Advanced Network Technology, s.r.o.

Certifikované výrobky EZS  | Seznam certifikovaných výrobků  | 

Elektronický systém kontroly vstupu typ ANeT-GUARD

Poznámka:

certifikační schéma 1a podle ČSN EN ISO/IEC 17067:2014. podle ČSN EN 60839-11-1:2014v rozsahu certifikačního postupu NBÚ, příloha č. 2 pro stupeň zabezpečení 3 a třídu prostředí II a III – viz příloha č. 1

TT-331/2020 22.10.2023