TT-319/2020

Zadavatel Certifikovaný výrobek - typ Číslo certifikátu Platnost do
GEZE Polska Sp.Z.o.o.

Zámky a střelkové zámky  | třída bezpečnosti 6  | 

GEZE rLock Mechanický: rLock M 90/50, rLock M 72/55, rLock M 72/65, rLock M 92/35, rLock M 92/45. Elektromechanický: rLock EM 90/50, rLock EM 72/55, rLock EM 72/65, rLock EM 92/35, rLock EM 92/45 - princip otevřeného a uzavřeného obvodu MI - monitorovací kontakt, B-buzer, REV - princip uzavřeného obvodu

Poznámka:

certifikační schéma 1a podle ČSN EN ISO/IEC 17067:2014. podle ČSN EN 12209:2004 do třídy bezpečnosti 6 

TT-319/2020 08.08.2022