TT-275/2020

Zadavatel Certifikovaný výrobek - typ Číslo certifikátu Platnost do
LOTECH Design spol.s.r.o. Praha1

Cylindrické vložky pro zámky - třida bezpečnosti související s klíčem  | třída bezpečnosti 2  | 

: Bezpečnostní zámek vitrín LOTECH DESIGN typ LCM4050/C - LOTECH DESIGN včetně odvozených variant: LCM4050/B – LOTECH DESIGN, LCM4050/BF – LOTECH DESIGN

Poznámka:

schéma 1a podle ČSN EN ISO/IEC 17067:2014.

VYHOVĚL stanoveným požadavkům podle ČSN EN 1303:2016 čl. 4.8, tab. 2 do bezpečnosti související s klíčem třída 2

TT-275/2020 27.08.2023