TT-257/2020

Zadavatel Certifikovaný výrobek - typ Číslo certifikátu Platnost do
Siemens, s.r.o.

Certifikované výrobky EZS  | Seznam certifikovaných výrobků  | 

Ústředna PZTS typ SPC6330.320-L1 včetně odvozené varianty SPC5330.320-L1

Poznámka:

certifikační schéma 1a podle ČSN EN ISO/IEC 17067:2014.

podle ČSN EN 50131-1:2007 ed. 2, ČSN EN 50131-3:2010, ČSN EN 50131-6:2008 ed. 2  v rozsahu certifikačního postupu NBÚ, příloha č. 3 pro stupeň zabezpečení 3 a třídu prostředí II

TT-257/2020 30.07.2023