TT-244/2020

Zadavatel Certifikovaný výrobek - typ Číslo certifikátu Platnost do
Sběrné surovina UH,s.r.o.

Zařízení fyzického ničení nosičů informací nebo dat  | typ 2  | 

Nožový mlýn TERIER typ G 400/900-45 kW

Poznámka:

podle Vyhlášky č. 528/2005 Sb., Příloha č. 1, bod 9

pro TYP 2 Velkokapacitní zařízení fyzického ničení nosičů informací nebo dat s výkonem ≥ 500 kg/h – papír, karty z umělé hmoty, diskety,CD/DVD

TT-244/2020 16.07.2023