TT-203/2020

Zadavatel Certifikovaný výrobek - typ Číslo certifikátu Platnost do
ABBAS, a.s.

Certifikované výrobky EZS  | Seznam certifikovaných výrobků  | 

Elektronický systém kontroly vstupu typ Dominus3-Access

Poznámka:

certifikační schéma 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014 stupeň zabezpečení 3 třída prostředí I a IV-viz příloha č.1 podle ČSN EN 60839-11-1:2014 NBÚ , příloha č.2

TT-203/2020 04.06.2023