TT-165/2020

Zadavatel Certifikovaný výrobek - typ Číslo certifikátu Platnost do
Walter Trading s.r.o.

Skříně na zbraně  | Seznam certifikovaných výrobků  | 

Skříň na zbraně typ DEFENDER 10, 12, 23 a PRESTIGE 19

Poznámka:

SCHÉMA 1a ČSN EN ISO/IEC 1767:2014 ,podle ČSN EN 14450:2005 kap. 4 do úrovně odolnosti S1 a splňuje požadavky odolnosti proti vloupání minimálně 15 RU podle  ČSN EN 1143-1:2013 a je vybaven zámkem  třídy A podle ČSN EN 1300:2014

TT-165/2020 19.05.2023