TT-164/2020

Zadavatel Certifikovaný výrobek - typ Číslo certifikátu Platnost do
ProSteel Security Products Inc.

Skříně na zbraně  | Seznam certifikovaných výrobků  | 

Browning ProStel safe typ DEFENDER 10, 12, 23 a PRESTIGE 19

Poznámka:

certifikační schéma 1a podle ČSN EN ISO/IEC 17067:2014 podle ČSN EN 14450:2005 kap. 4 do úrovně odolnosti S1  asplňuje požadavky odolnosti proti vloupání minimálně 15 RU podle ČSN EN 1143-1:2013 a je vybaven zámkem třídy A podle ČSN EN 1300:2014

 

TT-164/2020 19.05.2023