TT-159/2020

Zadavatel Certifikovaný výrobek - typ Číslo certifikátu Platnost do
IMA s.r.o.

Certifikované výrobky EZS  | Seznam certifikovaných výrobků  | 

Čtečka bezkontaktních karet pro systém kontroly vstupů typ RSW.05

Poznámka:

podle ČSN EN 60839-11-1:2014, ČSN EN 50131-1:2007 ed. 2, v rozsahu certifikačního postupu NBÚ, příloha č. 2 pro stupeň zabezpečení 4* a třídu prostředí IV * Bezkontaktní čtečka karet RSW.05 je komponent určený pro elektronické systémy kontroly vstupu ve stupni zabezpečení 2 až 4. Ostatní požadavky musí splnit vlastní elektronický systém kontroly vstupu

TT-159/2020 07.05.2023