TT-156/2020

Zadavatel Certifikovaný výrobek - typ Číslo certifikátu Platnost do
NOVOMATIC Gaming Industries GmbH

Úschovné objekty (bezpečnostní trezorové schránky)  | stupeň 2 (LEVEL S2)  | 

Vestavěná trezorová schránka typ NCM-30 výrobce European Data Project s.r.o.

Poznámka:

  Předmětný výrobek je dle certifikačního schématu 1a podle (výrobku):          ČSN EN ISO/IEC 17067:2014 ve shodě s požadavky kladenými na úroveň odolnosti S2 podle ČSN EN 14450:2005 kap. 4 kromě čl. 4.2.1

TT-156/2020 07.05.2023