TT-147/2020

Zadavatel Certifikovaný výrobek - typ Číslo certifikátu Platnost do
Ynot technologies s.r.o.

Skříňové trezory mobilní a určené k zazdění  | bezpečnostní třída I  | 

podle ČSN EN 50131-6:2018 ed. 3, ČSN EN 50131-1 ed. 2:2007/A1:2010/A2:2017 pro stupeň zabezpečení 2, třídu prostředí II

Poznámka:

schéma 5 podle ČSN EN ISO/IEC 17067:2014 podle ČSN EN 1143-1:2013 kap. 4 do bezpečnostní třídy I, v rozsahu certifikačního postupu NBÚ, příloha 1.1

TT-147/2020 23.05.2023