TT-132/2020

Zadavatel Certifikovaný výrobek - typ Číslo certifikátu Platnost do
LISTENER Sicherheitssysteme GmbH

Certifikované výrobky EZS  | Seznam certifikovaných výrobků  | 

Multisenzor typ V7 8500

Poznámka:

certifikační schéma 1a podle ČSN EN ISO/IEC 17067:2014. podle  ČSN EN 50131-2-7-1:2013, ČSN EN 50131-2-6:2009, ČSN EN 50131-5-3 ed. 2:2017, ČSN EN 50131-1 ed. 2:2007/A1:2010/A2:2017 pro stupeň zabezpečení 2 a třídu prostředí II

TT-132/2020 09.04.2023