TT-102/2020

Zadavatel Certifikovaný výrobek - typ Číslo certifikátu Platnost do
ASITA, spol. s r.o.

Certifikované výrobky EZS  | Seznam certifikovaných výrobků  | 

Aktivační zařízení (tísňový hlásič) typ MAS-TH

Poznámka:

schéma 1a podle ČSN EN ISO/IEC 17067:2014. pro stupeň zabezpečení 4 a třídu prostředí II  podle ČSN EN 50131-1:2007 ed. 2, ČSN EN 50134-2 ed. 2:2018, ČSN EN 50131-2-2 ed. 2:2018 čl. 6.8.2, 6.8.3, 6.8.5, tab. 4 v rozsahu certifikačního postupu NBÚ, příloha č. 4

 

TT-102/2020 12.04.2023